Ipekyol Kart Üye Programı Koşulları

1. IPEKYOL Kart ücretsizdir. Ipekyol her zaman kart ile ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

2. IPEKYOL Kart üye programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. IPEKYOL Kart üye programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

3. Üye, Ipekyol kart üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde Ipekyol tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam., pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verir. Üye, IPEKYOL Kart Başvuru Formu ve diğer yollarla verdiği bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına, aksini belirtmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan iletişim kurulmasına izin verir.

4. Üye veri paylaşım tercihlerini web-sitesi veya call-center üzerinden değiştirebileceği gibi talebini IPEKYOL'un yazılı ve e -posta iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri IPEKYOL un hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından IPEKYOL'un faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Bu yetki, sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi halinde dahi geçerlidir. Bununla birlikte, IPEKYOL, işbu verileri, 15. Maddede düzenlenen durum ve üye tarafından verilerin "Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı" izni ve kapsamı hariç olmak üzere faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz.

5. Kartın kullanımından, saklanmasından kart hamili sorumludur. Kart hamili, kartın kaybolması, çalınması halinde IPEKYOL'a durumu derhal bildirmekle sorumludur. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.

6. EKYOL Kart üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.'den, Üye'ye imkan sağlanamamasından dolayı IPEKYOL sorumlu tutulamaz.

7. IPEKYOL Kart puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, IPEKYOL Kart üye programından faydalanması için kendisine verilen kart numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın uye ve başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını sonlandırılacağını ve diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, IPEKYOL Kart'ının kaybolması, çalınması halinde, bu durumu IPEKYOL'un IPEKYOL Kart üye programı iletişim kanallarından derhal bildirilecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur.

8. IPEKYOL Kart, kredi kartı olarak kullanılamaz, bu kart ile ödeme yapılamaz.

9. IPEKYOL Kart ile kazanılan puanlar, ertesi gün kullanılabilir. Kullanım süresi kazanılan tarihten sonraki yılın son gününe kadardır. IPEKYOL kullanım süresi dolmuş puanları her yıl başında sıfırlama hakkına sahiptir. Alışverişlerin iadesinde karta verilen ekstra haklar geri alınır.

10. Kartta biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

11. Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve üye'ye kazandırılan haklar, birinci ve dördüncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, IPEKYOL tarafından silinir.

12. IPEKYOL Kart üye programı, IPEKYOL tarafından belirlenen mağazalarda geçerlidir. IPEKYOL, IPEKYOL Kart üye programının geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. IPEKYOL Kart kampanyalarının türleri ve şartları, her bir IPEKYOL mağazasında farklılık gösterebilir. IPEKYOL, farklı IPEKYOL mağazalarında ve/veya www.ipekyol.com.tr de geçerli olacak kampanyalara ve kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte serbesttir.

13. Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek 4'üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile. İşbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren üyelerin, IPEKYOL Kart. puanlarını, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde IPEKYOL Kart puanları, üyelik sona erme tarihinde IPEKYOL tarafından silinir. Bu madde, IPEKYOL Kart uygulamasının IPEKYOL tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

14. Üye IPEKYOL'a bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle IPEKYOL'un maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde IPEKYOL. Kart üye programı kayıtlarının kesin dahil sayılacağını kabul eder.

15. Üye, IPEKYOL'a verdiği bilgileri IPEKYOL'un grup şirketleri, iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşılan kurum ve kurumların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı İzni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.Ipekyol Kart Üyelik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kullanımı İzni Formu

Kişisel verilerinizin ipekyol Giyim Sanayi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi ("ipekyol" veya "biz") tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya herhangi bir şekilde işlenmesinde işbu politika uygulanır.

Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. isminiz, TC kimlik numaranız gibi üyelik formu doldurulurken vermiş olduğunuz veriler veya alışverişlerinize ilişkin olarak tutulan veriler bu kapsama girer.

Hangi Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işliyoruz?

IPEKYOL Kart Üye Programı'na katılırken vermiş olduğunuz bilgiler, ilgi alanlarınız, hangi tarihte hangi ürünleri satın aldığınız, hangi ürünlerle ilgilendiğiniz gibi bilgiler, web-sitemizi ziyaret ederken hakkınızda topladığımız veriler program çerçevesinde kullanılır. Farklı bir yolla verilerinizi topladığımız hallerde mevzuatın gerekli kıldığı hallerde sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?
IPEKYOL Kart Üye Programı'na katılırken vermiş olduğunuz bilgiler fırsatlarımızdan yararlanabilmeniz, ilgi alanlarınızın belirlenerek tarafınıza ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulabilmesi için kullanılır. Yine ilgilenebileceğiniz ürünleri sunmak amacıyla hangi ürünler ve/veya ürün gruplarından ürün satın aldığınız ve/veya hangi ürün ve/veya ürün gruplarıyla ilgilendiğiniz gibi bilgiler toplanabilir.


Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Düzenlediğimiz kampanyalar çerçevesinde kişisel verileriniz iş ortaklarımızla paylaşılabilir. iş ortaklarımız tarafından sunulan ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler ile kampanyaların belirlenmesi ve bunlardan haberdar olmanız amacıyla kişisel verileriniz bu kişilerle paylaşabilir. Iş ortaklarımız ve güncel olarak devam eden kampanyalar hakkında www.ipekyol.com.tr web sitesi "Iş Ortakları" bölümünden bilgi alabilirsiniz.

Bunun haricinde verileriniz;
- mevzuat gereği resmi makamlarla veya birleşme, varlık satışı ve benzeri işlemler sebebiyle işlemi tarafı olan kimselerle,
- faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarıyla,
- pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları düzenlemek amacıyla bu konuda bizlere desek olan üçüncü kişilerle
- şirket ortaklarıyla paylaşılabilir.


Üyeliğin Sona Erdirilmesi

Çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10 (on) gün önceden bildirerek IPEKYOL Kart Üye Programı Koşullan'n14'üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile feshedebilir ve üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz. Fesih bildirimi tarafımıza ulaştıktan sonra 3 işgünü içerisinde tarafınıza elektronik ticari iletilerin gönderilmesine son verilecektir. Üyeliklerini sona erdiren üyelerin, IPEKYOL Kart puanları, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde IPEKYOL Kart puanları, üyelik sona erme tarihinde IPEKYOL tarafından silinir. Bu madde, IPEKYOL Kart uygulamasının IPEKYOL tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

Üyeliğiniz sona erdiğinde, aksine beyanınız olmadıkça bilgileriniz işbu politika çerçevesinde işlenmeye devam edilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmeniz halinde program süresince yaptığınız alışverişlere ilişkin tüm bilgiler silinecektir. Bu durumda, programa tekrar katılmanız halinde kişiye özel sunulacak tekliflerden yararlanamazsınız.

Bilgilerinize Erişme, Değiştirme ve İmha Talepleri

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;
• kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
• topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
• bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya • eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini isteyebilir
• bilgilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini isteyebilir
• otomatik analiz aleyhinize bir sonuç doğuruyorsa, itiraz edebilirsiniz
• hukuka aykırı olarak işleme halinde zarara uğramanız söz konusu olursa zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.13 f.1 gereğince yazılı olmalıdır.


Kullanım Politikasında Değişiklik Yapılması


Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bu politika zaman zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler tarafınıza duyurulacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili İzin

IPEKYOL Kart Üye Programı Koşullarını ve IPEKYOL Kart üyelik izin formunu arka sayfada yer alan koşullarda dahil olmak üzere dikkatle okuduğumu, içerisindeki tüm hükümleri anlayarak özgür irademle kabul ettiğimi, verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi ve bu bilgilerin ve alışveriş ve kişisel iletişim bilgilerimin bu politika şartları dahilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakatim olduğunu beyan ediyorum.

Ticari Elektronik İleti ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Ipekyol Giyim Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından her türlü, ürün tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amaçları ile aşağıda belirtilen tarafıma ait iletişim adresine, telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak, ticari elektronik ileti gönderilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine, bu maddenin içeriğini okuyarak ve anlayarak, serbest ve hür irademle izin ve onay verdiğimi, kabul ederim.