Sadakat Kart Üye Programı KoşullarıİPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. SADAKAT KART ÜYE PROGRAMI KOŞULLARI


İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. bünyesindeki sadakat programları, İPEKYOL, TWİST ve MACHKA markaları için uygulanmaktadır.

İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş’nin tüm SADAKAT Kartları ücretsizdir. İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC A.Ş., her zaman kart ile ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

SADAKAT Kart üye programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. SADAKAT üye programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

Üye’nin izin vermesi halinde, SADAKAT Kart üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları üye’ye sunulacak; SADAKAT Kart Başvuru Formu ve diğer yollarla verdiği kişisel bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına, aksini belirtmediği surece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan iletişim kurulmasına izin verir.

Üye veri paylaşım tercihlerini web-sitesi veya call-center üzerinden değiştirebileceği gibi talebini İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş.’nin SMS ve e-posta gibi yazılı iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş.’nin hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla paylaşılacaktır.

Kartın kullanımından, saklanmasından kart hamili sorumludur. Kart hamili, kartın kaybolması, çalınması halinde İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş’ye durumu derhal bildirmekle sorumludur. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.

SADAKAT Kart üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan/çek vb.’den, Üye’ye imkân sağlanamamasından dolayı İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz.

SADAKAT Kart puanları/çekleri hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, SADAKAT Kart üye programından faydalanması için kendisine verilen kart numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın üye ve başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını ve diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

SADAKAT Kart, kredi kartı olarak kullanılamaz, bu kart ile ödeme yapılamaz.

SADAKAT Kart ile kazanılan, ertesi gün puan/çek olarak kullanılabilir. MACHKA ve İPEKYOL’un sadakat kartları için puan kullanım süresi kazanılan tarihten sonraki yılın son gününe kadardır. Kullanım süresi dolmuş puanlar, her yılbaşında sıfırlanır. TWİST Sadakat Kart programı dahilinde kazanılan çeklerin 6 ay geçerlilik süresi vardır. Kullanım süresi dolan çekler, sıfırlanır. Alışverişlerin iadesinde karta verilen ekstra haklar geri alınır.

Kartta biriken puanlar/çekler veya ekstra haklar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar dâhilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar/çekler ve Üye’ye kazandırılan haklar, birinci ve dördüncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından silinir.

SADAKAT Kart üye programı, İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından belirlenen mağazalarda geçerlidir. İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş., SADAKAT Kart üye programının geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. SADAKAT Kart kampanyalarının türleri ve şartları, her bir mağazada farklılık gösterebilir. İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş., farklı mağazalarında ve/veya İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. web sitelerinde geçerli olacak kampanyaları ve kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte serbesttir.

Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek 4’üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işbu Sözleşme’yi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren Üye’lerin, SADAKAT Kart puanlarını/çeklerini, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde SADAKAT Kart puanları/çekleri, üyelik sona erme tarihinde İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından silinir. Bu madde, SADAKAT Kart uygulamasının İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

Üye İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş.’ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş.’nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dâhilinde SADAKAT Kart üye programı kayıtlarının kesin dâhil sayılacağını kabul eder.

Bir Beden Seçin